næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Miljøet i den Europæiske Union - 1995; Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram

Forord

Ved udgangen af 1994 anmodede Europa-Kommissionen Det Europæiske Miljøagentur om til brug for Den Europæiske Union at udarbejde en ny rapport om miljøtilstanden. Den skulle udgøre en opdatering af rapporten fra 1992 og danne grundlag for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram inden udgangen af 1996.

Det var første gang, agenturet modtog en sådan anmodning. Opgaven var særlig vigtig, fordi agenturets prioritering af arbejdsopgaverne tog sit udgangspunkt i miljøhandlingsprogrammet. I begyndelsen af 1995 blev det aftalt med Kommissionen (GD XI), hvilken form rapporten skulle have, og hvornår og efter hvilke retningslinjer den skulle udarbejdes. Projektet blev påbegyndt i marts 1995.

Selv under normale omstændigheder er det en større opgave at udarbejde en rapport om miljøtilstanden. Mange forskellige aktører fra mange forskellige områder skal inddrages i arbejdet. Men da agenturet på det tidspunkt ganske vist var etableret, men endnu ikke var nået op på fuld bemanding, var opgaven særlig stor. Heldigvis havde vi den omfattende rapport, Europas miljø: Dobríš-rapporten, at bygge på. Vi skulle koncentrere os om det femte miljøhandlingsprograms mål og temaer og om muligt ajourføre oplysningerne deri.

Agenturet har udført opgaven i samarbejde med følgende kontrahenter:

  • Dutch National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM);
  • Danmarks Miljøundersøgelser (NERI);
  • Environmental Resources Management (ERM);
  • DHV Milieu & Infrastructuur (DHV);
  • Miljøstyrelsen; og
  • Institute for European and Environmental Policy, London (IEEP).

Vi har vore oplysninger fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), Verdensbanken, De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN-ECE), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), FN-ECE's Coordination Center for Effects ved RIVM og Europa-Kommissionen (GD XI).

Hele projektet er blevet ledet og koordineret af Keimpe Wieringa. Rapporten er gennemgået af agenturets Videnskabelige Komité, og Kommissionen har bidraget med tekniske bemærkninger. Jeg vil gerne takke alle disse organisationer for deres samarbejde.

Resultaterne af hele denne proces ligger nu foran Dem i form af denne rapport. Resultaterne er vigtige. De viser, at det, selv om der er sket bemærkelsesværdige fremskridt, er vanskeligt at sætte miljøforbedringer i forbindelse med bestemte aktioner. Selv når belastningen er væsentligt reduceret, er forbedringerne ofte ikke synlige. Dette skyldes ofte tidsforskelle, miljøprocessernes ikke-lineære karakter og den endnu begrænsede indsats. Men det skyldes også, at man ikke kontrollerer alle de væsentlige faktorer og nye udviklinger, som kan ændre de fremtidige forventninger. Det står dog klart, at der kræves konstant årvågenhed, og at de nuværende mål og løsningsmodeller skal udvides og styrkes, hvis man skal gøre sig håb om fremskridt på de forskellige miljøområder.

For agenturet har udarbejdelsen af denne rapport været det første egentlige skridt i retning af et mere operationelt miljørapporteringssystem, hvor det er nødvendigt ikke alene med en vurdering af de forskellige led i 'belastning-tilstand-virkning'-kæden og beslægtede indikatorer, men også med en gradvis indførelse af resultatindikatorer, der gør det muligt at vurdere fremskridtene og udsigterne med hensyn til miljøkvalitet og bæredygtig udvikling. Dette er netop agenturets opgave: en gradvis forbedring af miljørapporteringssystemet, så oplysningerne kommmer frem til beslutningstagerne i rette tid ,der gør det mere hensigtsmæssigt og handlingsorienteret.

Domingo Jiménez-Beltrán
Administrerende direktør

Permalinks

Handlinger