næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Europas Miljø: Dobris-rapporten - En Oversigt

Indhold

Webside Sidst ændret 17/08 2018
1 min read

Europas Miljø: Dobríš-rapporten

En oversigt

Udgivere: David Stanners og Philippe Bourdeau

 

INDLEDNING
KONTEKST
ANALYSEN
BELASTNINGER
MENNESKELIGE AKTIVITETER
PROBLEMER

Denne oversigt blev første gang offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur i København i oktober 1994.

1. genoptryk februar 1995

Meddelelse til læserne: Hverken Europa-Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur eller enkeltpersoner eller selskaber, der optræder på Kommissionens eller agenturets vegne, kan gøres ansvarlige for den anvendelse, som måtte blive gjort af informationerne i denne brochure. Indholdet af denne afspejler ikke nødvendigvis den officielle holdning hos Den Europæiske Union, EU-institutionerne eller de internationale organisationer og lande, der har bidraget til rapporten. De i denne publikation anvendte betegnelser og beskrivelser er på ingen måde udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Miljøagenturs holdning til de anførte landes, territoriers, byers, områders og myndigheders retsstilling eller til grænsedragningen for sådanne territoriale enheder.

Specielt udarbejdet med henblik på offentliggørelse i forbindelse med den officielle åbning af Det Europæiske Miljøagentur, København, den 31. oktober 1994.

Produceret i 1994 af:
Earthscan Publications
120 Pentonville Road
London N1 9JN
Redaktion: Robin Clarke
Lay-out: Paul Sands
Kort og illustrationer: Gary Haley
Fotografier:
The Complete Picture (side 2)
Frank Spooner Pictures (Side 8)
P Heineman, WWF (side 4)
Walphot SA (side 10)

Permalinks

Handlinger