næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Europas Miljø: Dobris-rapporten - En Oversigt

Indledning

Webside Sidst ændret 17/08 2018
3 min read
Europas lande

Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Forenede Kongerige (Det)
Frankrig
Grækenland
Hviderusland
Irland
Island
Italien
Kasakhstan (delvis)
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik)
Malta
Moldova
Monaco
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Russiske Føderation (Den) (delvis)
San Marino
Schweiz
Serbien-Montenegro
Slovakiske Republik (Den)
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiske Republik (Den)
Tyrkiet (delvis)
Tyskland
Ukraine
Ungarn
Vatikanstaten
Østrig

INDLEDNING

Denne publikation er en sammenfatning af en større rapport om miljøet i Europa, der er udarbejdet af Europa-Kommissionens Task Force for Det Europæiske Miljøagentur i samarbejde med Den Økonomiske Kommission for Europa (ECE), UNEP, OECD, Europarådet, WHO, IUCN og Eurostat og med de enkelte europæiske lande.Europas miljø: Dobríš-rapportengør status over miljøtilstanden i et Europa bestående af næsten 50 stater.

Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med miljø på fagligt plan, men også til et mere bredt publikum med interesse for miljøspørgsmål. Det er hensigten, at rapporten skal tjene som et objektivt udgangspunkt for planlæggere og aktører på miljøområdet og inden for de forskellige erhvervssektorer. Men rapporten bør også ses som et led i bestræbelserne på at informere og bevidstgøre generelt omkring de miljøproblemer, Europa står over for i dag.

Hensigten med denne oversigt er at gøre rapporten mere tilgængelig og at præsentere en række af de vigtigste resultater af arbejdet med rapporten.

Baggrunden for rapporten

På De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (UNCED) i juni 1992 blev det betonet, at de enkelte lande hver især må påtage sig en del af det fælles ansvar for miljøbeskyttelse, hvis en bæredygtig udvikling skal blive en realitet. UNCED's aktionsplan "Agenda 21" indeholder en oversigt over de aktioner, der er nødvendige for at standse miljøødelæggelsen, vende situationen og fremme en bæredygtig udvikling i alle lande.

Endvidere er der taget en række europæiske initiativer på området. Ministerkonferencen i Bergen (maj 1990) om en bæredygtig udvikling i ECE-regionen understregede nødvendigheden af at forbedre statusrapporterne om miljøet. Som følge af de ændringer, der fandt sted i Central- og Østeuropa, blev der afholdt et fælles møde mellem miljøministrene fra denne region, EU og EFTA i Dublin i juni 1990. Her enedes man om at afholde regelmæssige europæiske ministerkonferencer om miljøspørgsmål. Den første af disse pan-europæiske konferencer fandt sted på Dobríš-slottet i det tidligere Tjekkoslovakiet i juni 1991. Det var på denne konference, at man opfordrede til, at den nærværende statusrapport om miljøet i Europa blev udarbejdet. Den anden konference blev afholdt i Luzern (1993), og den tredje er planlagt i 1995 i Sofia med det sigte at vedtage et miljøprogram for Europa (EPE), i hvilken forbindelse den nærværende rapport udgør et grundlæggende element.

Rapportens form

Rapporten består af 6 kapitler. I kapitel I præsenteres konteksten og de metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af rapporten. I kapitel II vurderes miljøtilstanden på otte forskellige områder. I kapitel III ses nærmere på miljøbelastningerne. I kapitel IV beskrives årsagerne - menneskelig aktivitet - til disse belastninger inden for 8 forskellige sektorer. Kapitel V redegør for de tolv væsentligste miljøproblemer i Europa. Kapitel VI indeholder for hvert tema de vigtigste resultater, svar og valgmuligheder og peger på stærke og svage punkter, hvad angår den hidtidige informationsmæssige dækning. Eurostat udgiver et særskilt statistisk kompendium i tilslutning til rapporten.

   
 

Permalinks

Handlinger