næste
forrige
emner

Landbrug i pagt med naturen

Eyewitness story
Et niveau op
 • Landbruget spiller en afgørende rolle i, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne. Lavintensivt landbrug respekterer og beskytter biodiversiteten og er med til at mindske vores CO2-fodspor. Det åbner desuden nye forretningsmuligheder, efterhånden som forbrugerne tager de nye bevægelser inden for "slow food" og økologisk mad til sig. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Familiebedriften La Vialla i Toscana, Italien, producerer mere end 60 forskellige økologiske fødevarer, bl.a. vin, olivenolie, ost, tomater og pasta. Variation er et gennemgående tema i den måde, landbruget drives på her. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Brødrene Lo Franco har planlagt alle led i deres produktionskæde med miljøet for øje, lige fra hvordan jorden bearbejdes, til hvordan produkterne pakkes. De 600 hektar jord dyrkes uden brug af kunstgødning eller pesticider. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Jord er en ressource, som vi ofte tager for givet, men jorden er selve forudsætningen for biodiversitet og landbrug, og ligeledes en forudsætning for at kontrollere klimaforandringerne. Jorden i EU indeholder over 70 milliarder tons organisk kulstof, svarende til ca. 7 % af den globale kulstofbalance. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • "På La Vialla driver vi vekselbrug, så jorden holder sig sund og frisk", siger Antonio Lo Franco. "Og ved at berige jorden med gødning og andre organiske produkter sørger vi for, at CO2 bindes i jorden i stedet for at blive udledt i atmosfæren." Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Brødrene forventer, at et mere miljøvenligt landbrug vil få en afgørende rolle i fremtiden. “Jeg tror, at økologisk landbrug vil vinde frem, fordi CO2-udslip og forurening ikke er bæredygtigt på lang sigt,” siger Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • I Cloughjordan i Tipperary stræber Irlands første øko-landsby mod at dække alle sine behov på en bæredygtig måde: Takket være økologisk planlægning og opførelse er byen baseret på vedvarende energi, og dens indbyggere kan glæde sig over økologiske, lokalt producerede madvarer. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • "For ti år siden var vi en gruppe mennesker, der fandt sammen om at mindske vores CO2-fodaftryk. Vi så på, hvordan vi bygger huse, hvordan vi tjener til livets ophold, hvordan vi dyrker vores fødevarer, og hvordan vi transporterer os selv rundt", siger Iva Pocock, en af deltagerne i projektet. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Langs vejene i øko-landsbyerne er der plantet frugt- og nøddetræer, og en tredjedel af jorden bruges til skov, landbrug og kolonihaver, hvor beboerne kan dyrke frugt og grønt. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Kollektivbruget producerer økologiske produkter, bl.a. mælk, kød og æg. Derved øges tilgængeligheden og kvaliteten af de lokalt producerede fødevarer, hvilket er med til at reducere miljøbelastningen. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Klimaforandringerne betyder nye udfordringer og nye muligheder for landbruget. De bæredygtige metoder, der er taget i brug på landbrug som La Vialla og Cloughjordan, er energibesparende, mindsker landbrugets CO2-fodaftryk og skaber nye markedsmuligheder. Disse landbrugere beviser, at det giver mening at tilpasse sig, både økonomisk set og i et miljøperspektiv. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger