следващ
предишен
елементи

Press Release

Изменението на климата е очевидно в Европа, потвърждава спешна нужда от адаптация

Смяна на език
Press Release Публикуван 20-11-2012 Последна промяна 16-12-2016
Photo: © istockphoto
Изменението на климата засяга всички региони в Европа, като причинява широк спектър от въздействия върху обществото и околната среда. Според последната оценка, публикувана днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), в бъдеще се очакват още въздействия, които евентуално ще доведат до щети с последващи големи разходи.

В световен мащаб изменението на климата е реалност, а размерът и скоростта на промените стават все по-очевидни. Това означава, че е необходимо всеки дял на икономиката, включително домакинствата, да се адаптират, като намалят емисиите си.

Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Докладът „Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа 2012“констатира, че в Европа се наблюдават по-високи средни температури, както и намаляване на валежите в южните региони и увеличаването им в Северна Европа. Гренландският леден щит, арктическият океански лед и множество ледници в Европа се топят, снежната покривка е намаляла, а повечето вечно замръзнали почви са се затоплили.

Екстремни метеорологични събития като горещи климатични вълни, наводнения и засушавания причиниха през последните години в Европа увеличаващи се разходи от щети. Докато за открояване на дела на изменението на климата в тази тенденция са необходими повече доказателства, то в областите, застрашени от неблагоприятни явления, нарастващата човешка дейност е ключов фактор. Очаква се бъдещите изменения на климата да увеличат тази уязвимост, тъй като се предвижда екстремните метеорологични събития да станат по-интензивни и по-чести.

В доклада се констатира, че отчасти поради икономическото неравенство в Европа някои региони ще бъдат в по-малка степен способни да се адаптират към изменението на климата в сравнение с други. Последиците от този процес могат да задълбочат различията.

Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви: „В световен мащаб изменението на климата е реалност, а размерът и скоростта на промените стават все по-очевидни. Това означава, че е необходимо всеки дял на икономиката, включително домакинствата, да се адаптират, като намалят емисиите си.“

Наблюдавани изменения на климата и прогнози за бъдещето – някои ключови констатации

Последното десетилетие (2002–2011 г.) беше най-горещото регистрирано в Европа, с температура на сушата с 1,3 °C над средната стойност за прединдустриалния период. Прогнозите с различни модели показват, че през втората половина на ХХІ в. Европа би могла да бъде с 2,5–4 °C по-топла в сравнение със средната температура през периода 1961–1990 г.

Честотата и продължителността на горещите климатични вълни са се увеличили, причинявайки смъртта на хиляди души през последното десетилетие. В доклада се констатира, че през следващите десетилетия прогнозираното увеличение на горещите климатични вълни би могло да доведе до нарастване на броя на свързаните с тях смъртни случаи, освен ако обществото не се адаптира. Предвижда се обаче намаление в много страни на броя на смъртните случаи, свързани със студа.

Според доклада в южните региони валежите намаляват, докато в Северна Европа те се увеличават, като тези тенденции ще продължат. Прогнозира се увеличение на наводненията от реки, особено в Северна Европа, тъй като повишаването на температурите води до по-интензивен воден цикъл. Все пак е трудно да се открои влиянието на изменението на климата в регистрираните данни за наводнения в миналото.

Реките в Южна Европа са изложени на по-големи и по-чести засушавания. Предвижда се значително намаляване на минималния речен отток в Южна Европа през лятото, а в различна степен и в множество други части на Европа.

Арктика се затопля по-бързо от други региони. През 2007, 2011 и 2012 г. в Арктика са наблюдавани рекордно ниски нива на океанския лед, стигащи до близо половината от минималното количество, наблюдавано през 80-те години на ХХ в. Топенето на Гренландския леден щит се е увеличило двойно след 90-те години на ХХ в., като между 2005 и 2009 г. загубата на маса е средно 250 милиарда тона годишно. След 1850 г. ледниците в Алпите са изгубили приблизително две трети от обема си и се счита, че тази тенденция ще продължи.

Нивото на океаните се повишава, при което се увеличава рискът от наводнения на крайбрежните зони при бури. През ХХ в. глобалното средно ниво на океаните и моретата се е покачило с 1,7 мм годишно, а през последните десетилетия с 3 мм годишно. Прогнозите за бъдещето варират в широки граници, но вероятно повишаването на нивото на океаните през ХХІ в. ще бъде по-голямо, отколкото през ХХ в. Повишаването на нивото на океаните и моретата в крайбрежните зони в Европа обаче варира, например поради локално движение на сушата.

Според доклада освен въздействието от горещините, важно значение имат и други въздействия върху здравето на човека. Изменението на климата играе роля при пренасянето на определени болести. Например то позволява на кърлежа Ixodes ricinus да се развива все по на север, а по-нататъшно затопляне може да направи отделни части на Европа подходящи за комари и дребни мушички, пренасящи болести. Сезонът на цветния прашец при цъфтенето е по-дълъг и започва с 10 дни по-рано, отколкото преди 50 години, което също оказва въздействие върху здравето на човека.

При множество проучвания са измерени широко разпространени изменения в характеристиките на растения и животни. Например растенията цъфтят по-рано през годината, в пресните води цъфтежът на фито- и зоопланктона също се явява по-рано. Други животни и растения се изместват на север или на по-голяма надморска височина, тъй като местообитанията им се затоплят. Тъй като скоростта на миграция на много видове не е сравнима със скоростта на изменение на климата, в бъдеще те биха могли да са подложени на изчезване.

Докато в Южна Европа може да има на разположение по-малко вода за селското стопанство, условията за растеж в други райони могат да се подобрят. В Европа вегетационният период за много култури се е удължил и тенденцията е това да продължи, наред с експанзията на топлолюбиви култури към по-северни географски ширини. Прогнозите за някои култури обаче са за намаление на реколтата поради горещи климатични вълни и засушавания в Централна и Южна Европа.

Поради повишаването на температурите нуждата от отопление намалява, като се икономисва енергия. Тази икономия обаче трябва да се балансира с увеличеното потребление на енергия за охлаждане през по-горещите лета.

Основна информация

Предназначението на доклада е да демонстрира пълният размер на въздействията от изменението на климата в Европа, като предоставя информация за разработваната от Европейската комисия европейска стратегия за адаптиране, която предстои да бъде публикувана през март 2013 г. Освен това ЕАОС ще подпомага разработването на стратегията с оценка на набор от дейности за адаптиране в Европа, която ще бъде публикувана в началото на 2013 г.

Европейската платформа за адаптиране към климата Climate-ADAPT съдържа голямо количество информация, предназначена да подпомага разработването и прилагането на мерки за адаптация към изменението на климата.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ