nästa
föregående
poster

Begränsningar av klimatförändringar

Europas stadscentrum erbjuder sina invånare möjligheten att producera förnybar energi som prosumenter, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som gavs ut idag. Städer kan spela en central roll i Europas övergång till en koldioxidsnål framtid. Genom att underlätta stadsrelaterad prosumtion kan denna process påskyndas.

Enligt den senaste rapporten om tendenser och prognoser som offentliggjorts i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA) ökade utsläppen av växthusgaser och energianvändningen under 2021, främst på grund av Europas återhämtning efter pandemin. De flesta av medlemsstaterna lyckades med framgång nå EU:s klimat- och energimål för 2020 och siktar nu mot att bli klimatneutrala samtidigt som de tar itu med den nuvarande energiförsörjningskrisen. För att nå de ambitiösare klimat- och energimålen för 2030 kommer det att krävas mer än en fördubbling av de årliga framstegen när det gäller utbyggnaden av förnybara energikällor samt minskningen av energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder