nästa
föregående
poster

Europas vatten: Används det på ett hållbart sätt?

Tillstånd, framtidsutsikter och frågor


Miljöbedömning 7Författare:
S. C. Nixon, T. J. Lack and
D. T. E. Hunt, Water Research Centre
C. Lallana, CEDEX
A. F. Boschet, Agences de l’Eau


Chef för ETC-IW: T. J. Lack
Projektledare hos EEA: N. Thyssen

Files available for download

Download the report as PDF File (Approx. 1.52 Mb)

Permalinks

Dokumentåtgärder