page001.html

Sida Senast ändrad 2016-04-19

Är vi på rätt väg?

Indikatorer för integreringen av
transporter och miljöintressen inom EU

TERM 2000

Sammanfattning

Files available for download

Download the report as PDF File (Approx. 327 Kb)

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100