nästa
föregående
poster

Kväve- och fosforutsläpp

Kväve- och fosforutsläpp

Kväve- och fosforutsläpp

Anm.: direkta utsläpp och tillförsel via floder

Källa: EEA - ETC/MC

Back to conclusions

Permalinks

Dokumentåtgärder