Kväve- och fosforutsläpp

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Kväve- och fosforutsläpp

Kväve- och fosforutsläpp

Anm.: direkta utsläpp och tillförsel via floder

Källa: EEA - ETC/MC

Back to conclusions

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100