nästa
föregående
poster

Färskvattentillgången i Europa

Färskvattentillgången i Europa

Färskvattentillgången i Europa

Källa: Eurostat, OECD, Hydrologiska institutionen

Back to conclusions

Permalinks

Dokumentåtgärder