Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i frågaom svavel och kväve

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i fråga om svavel och kväve

Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i fråga om svavel och kväve

Källa: EMEP/MSC/W och CCE

Anm.: jfr. karta över EMEP-området i huvudrapporten.

Back to conclusions

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100