nästa
föregående
poster

Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i frågaom svavel och kväve

Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i fråga om svavel och kväve

Den totala omfattningen för överskridandet av den kritiska belastningen i fråga om svavel och kväve

Källa: EMEP/MSC/W och CCE

Anm.: jfr. karta över EMEP-området i huvudrapporten.

Back to conclusions

Permalinks

Dokumentåtgärder