Ozonnedbrytande ämnen i stratosfären 1950-2100

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Ozonnedbrytande ämnen i stratosfären 1950-2100

Ozonnedbrytande ämnen i stratosfären 1950-2100


Källa: RIVM, preliminära data från WMO:s ozonutvärdering 1998

Anm.: Kurvan visar det projekterade blandningsförhållandet (förekomstfrekvensen) för s.k. ekvivalent effektivt klor. Den baseras på protokollscenariet i 1998 års WMO/UNEP ozonutvärdering, som förutsätter högsta tillåtna utsläpp inom de gränser som anges av protokollen.

Back to conclusions

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100