MILJÖN I EUROPA: en andra utvärdering (en översikt)

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read
EEA Logo MILJÖN I EUROPA:
EN ANDRA UTVÄRDERING

EN ÖVERSIKT

Miljön i Europa: En Andra Utvärdering Logo

Innehåll
1 Introduktion
2 Allmänna slutsatser
3 Slutsatser för varje enskilt miljöproblem
Klimatförändring
Uttunningen av stratosfäriskt ozon
Försurning
Troposfäriskt ozon
Kemikalier
Avfall
Biologisk mångfald
Sjöar och vattendrag
Havs- och kustmiljön
Markförsämring
Miljön i tätorter
Tekniska och naturliga risker

Phare logo

Tacis logo

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int).

Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.

Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1998

© Europeiska gemenskaperna, 1998

Kopiering tillåten med angivande av källan.

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100