nästa
föregående
poster

Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12
Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Källor: Eurostat, Eurostat/OECD, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder