nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12
Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Källor: Eurostat, Eurostat/OECD, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder