Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12
Figur 4.2: Utvecklingen vad gäller utsläpp från industri-, energi- och transportsektorerna i EU12

Källor: Eurostat, Eurostat/OECD, 1995

Dokumentåtgärder