nästa
föregående
poster

Samhällstrender inom Europeiska unionen och aktuella scenarier.


Figur 4.1: Samhällstrender inom Europeiska unionen(inhemsk bruttoprodukt, passagerartransporter per väg, energiförbrukning, kvävehaltiga gödningsämnen och turism) och aktuella scenarier.

Källa: Eurostat, Världsbanken, 1995, DRI et al., 1994

Permalinks

Dokumentåtgärder