Figur 3.3.1: Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12


Figur 3.3.1: Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12

Källa: ERECO, 1993

Dokumentåtgärder