nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Figur 3.3.1: Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12

Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12


Figur 3.3.1: Utvecklingen vad gäller miljökostnaderna i EU12

Källa: ERECO, 1993

Permalinks

Dokumentåtgärder