nästa
föregående
poster

Figur 3.2.5: Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12

Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12


Figur 3.2.5: Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12

Källa: Eurostat, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder