Figur 3.2.5: Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12


Figur 3.2.5: Genomsnittlig procentandel hotade däggdjur, fåglar, sötvattensfiskar, reptiler och kärlväxter i EU12

Källa: Eurostat, 1995

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100