nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12


Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Källa: ETC/IW, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder