nästa
föregående
poster

Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12


Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Källa: ETC/IW, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder