Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12


Figur 3.2.4: Utvecklingen vad gäller koncentrationen av organiska ämnen, fosfor och nitrater i floder i EU12

Källa: ETC/IW, 1995

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100