nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel

Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel


Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel
Källa: RIVM

Permalinks

Dokumentåtgärder