Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel


Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel
Källa: RIVM

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100