nästa
föregående
poster

Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel

Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel


Karta 3.2.2: Områden där grundvattnet riskerar att förorenas av bekämpningsmedel
Källa: RIVM

Permalinks

Dokumentåtgärder