nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Figur 3.2.3: Framsteg avseende målet för generering av kommunalt avfall

Framsteg avseende målet för generering av kommunalt avfall


Figur 3.2.3: Framsteg avseende målet för generering av kommunalt avfall

Permalinks

Dokumentåtgärder