nästa
föregående
poster

Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000


Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Källa: RIVM/CCE, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder