Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000


Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Källa: RIVM/CCE, 1995

Dokumentåtgärder