nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000


Karta 3.2.1: Överskridanden av kritiska belastningsgränser för försurning i Europa år 2000

Källa: RIVM/CCE, 1995

Permalinks

Dokumentåtgärder