nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Figur 3.2.2: Produktion och konsumtion av CFC-föreningar i EU12

Produktion och konsumtion av CFC-föreningar i EU12


Figur 3.2.2: Produktion och konsumtion av CFC-föreningar i EU12

Källa: EG-GD XI

Permalinks

Dokumentåtgärder