Proportionell landsvis fördelningav de huvudsakliga dödsorsakerna,

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Proportionell landsvis fördelning av de huvudsakliga dödsorsakerna, 1987B1991

(länderna ordnade efter förväntad livslängd)Dokumentåtgärder