nästa
föregående
poster

Proportionell landsvis fördelningav de huvudsakliga dödsorsakerna,

Proportionell landsvis fördelning av de huvudsakliga dödsorsakerna, 1987B1991

(länderna ordnade efter förväntad livslängd)Permalinks

Dokumentåtgärder