nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-utvärderingen - En översikt

Proportionell landsvis fördelningav de huvudsakliga dödsorsakerna,

Proportionell landsvis fördelning av de huvudsakliga dödsorsakerna, 1987B1991

(länderna ordnade efter förväntad livslängd)Permalinks

Dokumentåtgärder