Genomsnittliga årligakvävekoncentrationer i europeiska floder

Sida Senast ändrad 2016-04-19

Genomsnittliga årliga kvävekoncentrationer i europeiska floder

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100