Genomsnittliga årligakvävekoncentrationer i europeiska floder

Sida Senast ändrad 2016-04-19
1 min read

Genomsnittliga årliga kvävekoncentrationer i europeiska floder

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100