nästa
föregående
poster

Infographic

Vad beror matslöseriet i Europa på?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-7-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2020-11-23
Ungefär en tredjedel av de livsmedel som produceras i världen förloras eller slösas bort. Livsmedelsslöseriet innebär en stor förlust av andra resurser som mark, vatten, energi och arbetskraft.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder