επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Ποιες είναι οι πηγές των τροφικών αποβλήτων στην Ευρώπη;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-7-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2020
Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως χάνεται ή μετατρέπεται σε απόβλητα. Τα τροφικά απόβλητα αποτελούν σημαντική απώλεια άλλων πόρων, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια και η εργασία.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων