Föregå med gott exempel!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Gå eller cykla till jobbet så ofta som möjligt så är du ett gott föredöme för dina barn. Uppmuntra dem att gå, cykla eller ta bussen till och från skolan varje dag! Det är bra för både deras hälsa och miljön.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100