следващ
предишен
елементи

Давайте добър пример!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ходете пеша или карайте колело до работата си, когато е възможно, и дайте добър пример на децата си. Насърчавайте ги да ходят пеша, да карат колело или да пътуват с автобуса до училище всеки ден! Това ще е добре и за здравето им, и за околната среда.

Permalinks

Действия към документ