Buďte dobrým príkladom!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Vždy keď je to možné, choďte do práce pešo alebo na bicykli a budete deťom dobrým príkladom. Povzbudzujte ich, aby do školy a zo školy chodili pešo, na bicykli či autobusom. Získa tým ich zdravie aj životné prostredie.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100