Uppgradera din dator!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Europeiska miljöbyrån har uppgraderat sina kontorsdatorer med mer minne. På så sätt har datorernas livstid förlängts med ytterligare två år och en hel del elektroniskt avfall har undvikits.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100