Zmodernizuj swój komputer!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
EEA (Europejska Agencja Środowiska) wyposażyła komputery w dodatkową pamięć, przedłużając ich żywotność o kolejne dwa lata i unikając dużego marnotrawstwa.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100