nästa
föregående
poster

Låt inte vattnet rinna!

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Undvik att slösa vatten när du borstar tänderna eller rakar dig, och spara upp till 10 liter vatten varje gång. Häll upp vatten i en mugg och stäng av kranen så du bara använder så mycket vatten som du behöver.

Permalinks

Topics

Dokumentåtgärder