следващ
предишен
елементи

Затворете крана на чешмата!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Не хабете вода, докато си миете зъбите или се бръснете, и ще спестявате близо 10 литра всеки път. Налейте си вода в чаша и затворете крана – така ще използвате само колкото ви е необходимо.

Permalinks

Действия към документ