Värm inte upp bilmotorn på tomgång kalla vinterdagar.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Det är ofarligt att påbörja en resa med en kall motor och du sparar bränsle.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100