nästa
föregående
poster

Värm inte upp bilmotorn på tomgång kalla vinterdagar.

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Det är ofarligt att påbörja en resa med en kall motor och du sparar bränsle.

Permalinks

Dokumentåtgärder