επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Τις κρύες μέρες του χειμώνα, μην ζεσταίνετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας πριν ξεκινήσετε.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Είναι ασφαλές να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας με κρύο κινητήρα και θα εξοικονομήσετε και καύσιμα.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων