През студените зимни дни не загрявайте двигателя на колата на празен ход.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Безопасно е да потеглите със студен двигател, като така ще спестите и гориво.
Действия към документ