Köp inte olagliga träprodukter!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Olaglig handel med tropiskt timmer bidrar till skogsförstöringen. Många leverantörer säljer nu virke som har certifierats som lagligt och hållbart. Nästa gång du köper träprodukter, titta efter märkningar som t.ex. FSC-märket (Forest Stewardship Council).
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100