Μην αγοράζετε ξυλεία που προέρχεται από παράνομο εμπόριο!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Το παράνομο εμπόριο τροπικής ξυλείας συμβάλλει στην καταστροφή των δασών. Πολλοί προμηθευτές πρώτων υλών διαθέτουν πιστοποιητικά για τη νομιμότητα και βιώσιμη διαχείριση της ξυλείας που εμπορεύονται. Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε προϊόντα ξυλείας, ελέγξτε εάν αυτά φέρουν πιστοποίηση από φορείς όπως το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council (FSC)).
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100