Не купувайте дървен материал от нелегални търговци!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Нелегалната търговия с тропическа дървесина спомага за унищожаването на горите. Много търговци вече продават дървен материал с удостоверение, че е проверен и оценен. Следващия път, когато купувате дървесни продукти, проверете имат ли етикет, например на Съвета по стопанисване на горите (FSC).
Действия към документ