Samla upp regnvatten

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
för att vattna i trädgården i stället för att använda dyrbart dricksvatten från kranen. Kom också ihåg att kolla väderleksrapporten innan du vattnar – det kanske snart blir regn.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100