Събирайте дъждовна вода

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
За поливане на градината, вместо да използвате ценна питейна вода. Не забравяйте да проверявате прогнозата за времето, преди да полеете градината – може би скоро ще завали.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100