Събирайте дъждовна вода

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
За поливане на градината, вместо да използвате ценна питейна вода. Не забравяйте да проверявате прогнозата за времето, преди да полеете градината – може би скоро ще завали.
Действия към документ