Συλλέξτε βρόχινο νερό

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
για το πότισμα του κήπου σας αντί να χρησιμοποιείτε το πολύτιμο πόσιμο νερό της βρύσης. Επίσης, ακούτε πάντα το δελτίο καιρού προτού ποτίσετε τον κήπο σας. Μπορεί να βρέξει ανά πάσα στιγμή.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100