Köp krukväxter som varar!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
När du får lust att ge bort blommor, välj en krukväxt från en lokal leverantör. Många exotiska blommor odlas i växthus långt borta. Bortsett från transportfrågan kan de sociala och miljömässiga kostnaderna vara höga. I Colombia använder blomsterindustrin till exempel enorma mängder förorenande bekämpningsmedel, och i Kenya kräver trädgårdsskötseln en hel del vatten, vilket minskar de lokala vattenresurserna. Fråga efter rättvisemärkta eller ekologiskt producerade blommor i blomsteraffären i stället.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100