Køb potteplanter med lang holdbarhed!

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Når trangen til at give blomster kommer over dig, så vælg en potteplante fra en lokal leverandør. Mange af de eksotiske blomster dyrkes i drivhuse langt væk. Ud over transporten kan der være store samfunds- og miljøomkostninger forbundet hermed. F.eks. bruger blomsterindustrien i Colombia enorme mængder forurenende pesticider, og i Kenya skal der i gartnerierne bruges en mængde vand, der går fra de lokale vandressourcer. Spørg alternativt din blomsterhandler om Fairtrade- eller økologisk dyrkede blomster.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100