Купувайте дълготрайни цветя в саксии!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Когато ви обземе желание да подарявате цветя, изберете растение в саксия от местен доставчик. Много от екзотичните цветя се отглеждат в парници на далечно разстояние от вас. Освен разходите за транспорт, понякога цената за обществото и околната среда също е висока. Например, в Колумбия производителите на цветя употребяват огромни количества вредни пестициди, а в Кения за градинарство се използва много вода, което намалява местните водни ресурси. Друга възможност е да поискате в цветарския магазин цветя с етикета на Феъртрейд или биологично произведени цветя.
Действия към документ