Klimatanpassning - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Temperaturhöjningar på 2° C eller mer leder sannolikt till allvarliga störningar.
Dokumentåtgärder
Insorterad under
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments on climate and energy in the EU.

Click to take the survey!

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100