Klimatanpassning - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Temperaturhöjningar på 2° C eller mer leder sannolikt till allvarliga störningar.
Dokumentåtgärder
Insorterad under