li jmiss
preċedenti
punti

Adattament għat-Tibdil fil-Klima - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2010
Żidiet fit-temperatura ta’ 2° C jew aktar x’aktarx li jikkawżaw taqlib maġġuri.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: temperatures
Dokument ta’ Azzjonijiet