επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κλιματική αλλαγή - κύριο δεδομένο 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2010
Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C ή και περισσότερο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση temperatures
Ενέργειες Εγγράφων